Tietosuojaseloste

Solecco Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Solecco Oy (Y-tunnus 3110888-2), Fokkatie 5 A5, 90500 Oulu, 0407399022, www.solecco.fi.

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Toimitusjohtaja: Jani Mertala, 0407399022, jani.mertala@solecco.fi

Rekisterin nimi

Solecco Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterissä käsiteltävät henkilöt

Rekisterissä käsitellään Solecco Oy:n asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden sekä majoittujien tietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Solecco Oy:n tarjoamien palvelujen toteuttaminen, kehittäminen ja markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsiteltävistä henkilöistä voidaan kerätä seuraavia tietoa:

  • Henkilön perustiedot kuten: nimi, syntymäaika, yhteystiedot ja ammattinimike.

  • Palveluiden tarjoamiseen ja asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten yhteydenpito, laskutus-, tilaus- ja toimitustiedot.

  • Solecco Oy:n verkkosivujen vierailijan verkkokäyttäytymistä kuvaavat tiedot.

  • Markkinointiin ja myynnin edistämiseen tarpeelliseksi katsotut tiedot, kuten asiakaspalautteet ja uutiskirjeen vastaanottajien statistiikkatiedot.

  • Muut asiakkaan tai majoittujan erillisellä suostumuksella kerättävät tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja kerätään ensisijaisesti rekisterissä käsiteltävien henkilöiden Solecco Oy:lle luovuttamista tiedoista ja palvelujen tarjoamisessa sekä asiakassuhteiden tavanomaisessa hoitamisessa muodostuneista tiedoista. Verkkosivuja www.solecco.fi käytettäessä, verkkokäyttäytymistä kuvaavat tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin.

Tietojen luovutus

Rekisteriin kerättäviä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin ilman tietojen luovuttajan erillistä suostumusta. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja.

Tietojen siirto Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Emme luovuta rekisteriin kerättäviä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Rekisterin sisältävät tiedot säilytetään ulkopuolisten tavoittamattomissa, salasanalla ja käyttäjätunnuksella lukitussa tilassa. Rekisteritietoja käsittelemään ovat oikeutettuja ainoastaan Solecco Oy:n organisaation sisäiset henkilöt, joiden työtehtävien suorittaminen edellyttää rekisterin sisäisten tietojen käsittelyä. Rekisteritietoja käsittelevien henkilöiden on otettava tietoja käsitellessään huomioon tämän tietosuojaselosteen sisältö ja pidettävä tiedot salassa kolmansilta osapuolilta. Rekisteristä hävitetään tarpeettomat ja epäolennaiset tiedot asianmukaisella tavalla. Rekisterin sisältämä tieto hävitetään viimeistään, kun tieto ei enää palvele tämän tietosuojaselosteen henkilötietojen käyttötarkoitusta.

Tarkastusoikeus  

Henkilötietolain mukaisesti jokaisella on oikeus tarkastaa mitä itseään koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjä antaa edellä mainitut tiedot pyydettäessä kirjallisesti. Rekisteritietojen tarkistuspyynnön hakijan on varmennettava henkilöllisyytenä ja pyyntö on lähetettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteritietojen tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella henkilörekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tietojen korjaamis- tai täydentämispyynnön hakijan on varmennettava henkilöllisyytensä ja pyyntö on lähetettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyynnössä tulee myös yksilöidä virheelliset ja korjatut tiedot.